Ogłoszenie

Gmina Barlinek zamierza ubiegać się o pozyskanie środków w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym, niezbędne jest rozpoznanie realnych potrzeb w zakresie masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wymagających unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi odpadów znajdujących się na terenie gminy Barlinek.

 

Prosimy więc zainteresowanych mieszkańców o składanie wniosków o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Termin składania wniosków: do 26 lipca 2021 r.

 

Sposób i miejsce składania wniosków:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego,
  • na pośrednictwem ePUAP.

 

Wniosek

Wniosek - PDF

Oświadczenie dla rolników

Oświadczenie dla rolników - PDF