02 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku podpisane zostały umowy na granty sołeckie i dofinansowanie infrastruktury sportowej - na budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, przyznane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Umowę podpisał: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński w obecności sołtysów Mostkowa Roman Wilk i Dzikowa Tomasza Bednarczyka.

W Mostkowie w ramach podpisanej umowy modernizowana będzie szatnia klubu sportowego „Koral Mostkowo”. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

 • malowanie ścian
 • wykonanie podłóg i płyt kamionkowych
 • wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
 • instalacje sanitarne - wymiana baterii umywalkowej, natryskowej i wpustu ściekowego,

Kwota zadania: 25 000 zł, dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Natomiast w Dzikowie w ramach podpisanej umowy grantowej powstanie: Centrum Wiejskiej Integracji, które będzie pełnić rolę nie tylko miejsca kultywowania lokalnej tradycji, promowania historii wsi, ale również stanie się nową atrakcją turystyczna.

Zakres wykonywanych prac:

 • renowacja pozostałości fontanny,
 • budowa miejsca na ognisko,
 • montaż 3 stołów z ławkami,
 • montaż urządzenia rekreacyjnego - karuzeli.

Kwota zadania: 20 000 zł, dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 ma na celu stworzenie przyjaznej i bezpiecznej infrastruktury sportowej sprzyjającej integracji, aktywności fizycznej i edukacji poprzez zabawę. 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie nawierzchni trawiastej
 • zakup elementów siłowni
 • zakup ławek, koszy na śmieci
 • dostawa i montaż urządzeń

Kwota zadania: 40 000 zł, dofinansowanie wynosi 20 000 zł.