Zaproszenie

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza na ogólnopolską konferencję branżową Turysta 2021 - trendy w turystyce wiejskiej, która odbędzie się w dniu 23 września br.
w Poznaniu. W trakcie konferencji podsumujemy dotychczasowe działania podejmowanie
w trakcie projektu ,,Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014- 2020, zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady gospodarstw oferujących kompleksowe produkty turystyczne oraz ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Program konferencji:

09:00 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości

10:15 Panel dyskusyjny

11:00 Przerwa kawowa

11:25 Sesja plenarna - cz. 1

12.25 Przerwa kawowa

12:50 Sesja plenarna – cz.2

13:50 Przerwa lunchowa

14:50 Sesja plenarna – cz. 3

15:50 Podsumowanie konferencji i zakończenie części oficjalnej

16:00 Gość specjalny -Kuba Porada

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie

Udział w konferencji jest bezpłatny. Niezbędna jest jednak rejestracja swojego udziału
w wydarzeniu. Szczegółowe informacje i zapisy www.konferencjaturystyczna.

Prosimy o zapisy do dnia 20 września.