Gmina Barlinek organizuje transport mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport przeznaczony jest dla:

  1. osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką;
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport jest realizowany na obszarze gminy Barlinek. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami naszej gminy, transport może być realizowany nie dalej niż 20 km od granicy terenu Gminy Barlinek.

UWAGA !

Zgłoszenia do przewozu mieszkańców gminy Barlinek do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są przyjmowane pod numerami telefonów:

95 746 55 46 i 722 220 260.

Osoby korzystające z transportu organizowanego przez Gminę Barlinek zobowiązane są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa i ograniczeń oraz zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej.