OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 1530

w Sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9

 odbędzie się

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.

  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Mariusz Józef Maciejewski